Novemberutgaven av Midt-Norsk Olje & Gass er nå sendt ut