Noe av det Midnor CNI er involvert i:

Hovedaktivitetene for bedriften er organisering av  Midt-Norges fellesstand under de store oljemessene i Stavanger (ONS) og Aberdeen (Offshore Europe) samt utgivelsen av magasinet Midt-Norsk Olje & Gass.

Vi er også engasjert i arbeidet med Norskehavskonferansen og Norsk Petroleumsforening Trøndelag.

ONS 2016

Offshore Europe

Norskehavskonferansen
Norsk Petroleumsforening (NPF)