Andre prosjekter/instanser hvor Midnor CNI AS er involvert:

Norskehavskonferansen

Maritimt Forum
Norsk Petroleumsforening (NPF)