IMG_0226

 

Midt-Norsk Olje & Gass kom første gang ut i 1993, og har siden kommet ut med 4 nummer hvert år. Det vil si at den nå er i sin 23. årgang, og er vel et av landets eldste oljetidskrift?

Magasinet trykkes i ca 2.500 eks. og sendes til mottakere over hele “oljeNorge”. Det deles også ut på oljekonferanser i MidtNorge og på de store oljemessene ONS og Offshore Europe hvor Midt-Norge er representert med egne stands. Magasinet distribueres også elektronisk som pdf-fil til ca 4500 mottakere over hele landet.

Magasinet har tre hovedmålsettinger:

1. Informasjon til bedrifter og personer i landsdelen om det som skjer på midtnorsk sokkel, og hva dette resulterer i av oppdrag og etableringer for industri og næringsliv i MidtNorge.

2. Informere resten av oljeNorge om hva som skjer i Norskehavet og om oljeaktiviteter i MidtNorge.

3. Industripolitisk påvirkning gjennom ledere og intervju med ledende politikere i landsdelen.

Midnor CNI står som ansvarlig utgiver. Magasinet finansieres ved økonomisk støtte fra Møre og Romsdal fylke og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, fra offshoreengasjerte kommuner i MidtNorge og ved annonseinntekter. Fylkeskommunene og kommunene sitter i avisas redaksjonsråd, se ”Redaksjonrådet” på side 3 i bladet.

MidtNorsk Olje & Gass kom fra 01.01.2010 ut i nytt format med glanset omslag og papir i god kvalitet. Dette har gitt bladet en lengre levetid hos mottakeren og er blitt meget godt mottatt både av leserne og av våre annonsører.