Midnor CNI AS ble etablert i 1973 for å gjøre midtnorsk offshorebransje mer kjent og anerkjent, og for å bidra til å skaffe denne oppdrag på offshoremarkedet i Nordsjøen. Firmaet er lokalisert i Trondheim, og drives fra kontorlokalene på Lade.

Hovedaktivitetene er organisering av  Midt-Norges fellesstand under de store oljemessene i Stavanger (ONS) og Aberdeen (OE) og utgivelsen av magasinet Midt-Norsk Olje & Gass. Midnor CNI er også engasjert i Norskehavskonferansens programkomité og som arrangør av markedsplassen under konferansen.

I tillegg har Midnor CNI også hatt en lederfunksjon for Maritimt Forum Midt-Norge og sekretariat for Norsk Petroleumsforening Trøndelag.
På disse sidene kan du lese litt om prosjekter Midnor er involvert i, og finne nyttige linker til andre norske nettsteder om offshorevirksomhet.